Inst. kit skåplås för C5/10S.5/50 Ni/Sa A10.18

Skåplås - Installationsset

Installationsset för skåplås i trädörr
För installation av iLOQ skåplås C10S.50 i trädörrar med tjocklek 13-18 mm.
Installationssetet innehåller nödvändiga monteringsdetaljer. Regel och slutbleck ingår inte.