Dörrmodul N102

S10 Online dörrmodul

En dörrmodul är en bussenhet belägen i närheten av en dörr som styr enheter som är installerade på dörren, t.ex. en låscylinder, en nyckelläsare, en RFID-läsare, ett elektriskt lås, ett elektriskt slutbleck, ett magnetlås o.s.v. Dörrmodulen drivs av Netbridge och fungerar inte stand alone.