Med förändrat säkerhetsläge i världen har efterfrågan på iLOQs låssystem ökat med över 250 procent senaste två åren i Sverige

I en tid när osäkerhet råder kring såväl ekonomi som världsläget vill flera företag och organisationer utvärdera sin verksamhet och rutiner. Med ett förändrat säkerhetsläge i världen har iLOQ uppmärksammat att intresset för pålitliga låssystem har ökat signifikant. Efterfrågan på deras låscylinder S50 har växt med över 250 procent de senaste två åren i Sverige.

Med iLOQs låscylinder S50 kan mobila nycklar enkelt delas via nätet. iLOQs S50 är den första och enda låscylindern i världen som utnyttjar NFC-tekniken i användarens smartphone vilket innebär att användarens mobiltelefon används både som strömkälla och nyckel. Med hjälp av händelseloggen kan administratören se vem som öppnat vilken dörr (eller hänglås) och kan även blockera samt uppdatera nycklar i realtid. Detta innebär att, till skillnad från traditionella mekaniska nycklar, kan inte nycklar tappas bort, bli stulna eller hamna i fel händer.

”I och med SÄPO:s varning för ökad risk för sabotage och fysiska attacken mot Nord Stream är vi inte förvånade över de signaler vi får från våra kunder nu. Den kritiska infrastrukturen värderas mycket högt. Såväl företagare som organisationer, och vi alla som privatpersoner, behöver känna ett lugn i att veta att det vi behöver i händelse av kris finns i säkra händer,” säger Stefan Gyökeres, Key Account Manager på iLOQ Sverige. 

ILOQ grundades 2003 i Finland och är idag branschledande särskilt i Norden och även globalt med ett brett sortiment av smarta digitala låsprodukter. ILOQ har lång erfarenhet av att arbeta med skydd av anläggningar inom den samhällskritiska infrastrukturen i flera länder.

”När det kommer till skydd av anläggningar eller enskilda utrymmen av vikt för samhället är vi en självklar partner i Sverige. Vår produkt är underhålls- och batterifri vilket förenklar för verksamheter. Men viktigast av allt så garanterar vår produkt att nycklar inte hamnar i fel händer vilket är en förutsättning för att säkerställa vilka som har tillgång och det övergripande säkerhetsarbetet för kritisk infrastruktur runt om i Sverige”, fortsätter Stefan Gyökeres.

Mellan den 25–27 oktober kommer iLOQ vara en av utställarna på Nordens största branschmässa inom skydd och säkerhet, SKYDD 2022 på Stockholmsmässan i Älvsjö.

iLOQ i korthet
iLOQ är ett snabbväxande företag som leder den tekniska revolutionen i den digitala låsbranschen. iLOQ omvandlar mekaniska lås till digitala och mobilanpassade passersystem. iLOQ-systemen bygger på tekniker som vi har utvecklat och patenterat, och som möjliggör elektroniska och mobilstyrda lås utan batterier eller kablar. iLOQ ersätter mekaniska och elektromekaniska låssystem med miljövänliga lösningar som löser problemen med borttappade och kopierade nycklar, minskar låsunderhållet och minimerar kostnaderna under livscykeln. www.iLOQ.com

Read also the latest posts from Nyheter