SBB-fastigheter stärker hållbarheten med batterifria digitala lås från iLOQ

Nordens största fastighetsbolag SBB digitaliserar nu låssystemen i hela sitt bestånd. Med ett enhetligt och centralt hanterat låssystem för över 1 600 byggnader kan SBB markant öka säkerheten och enkelheten i sin nyckelhantering och på sikt spara in stora summor. Finska iLOQ, med sin unika batterifria lösning, blir helhetsleverantör av den digitala lösningen.

Ett centralt, digitalt låssystem ersätter nu de runt 50 olika mekaniska låssystem som funnits i SBB:s bestånd. Genom att centralisera hanteringen ges inte bara bättre kontroll och enkelhet för fastighetsskötare, byggare, bud, blåljuspersonal och liknande, utan också en markant ökad säkerhet för alla hyresgäster. Processen har varit förhållandevis snabb, där testning av iLOQ 5-serien började under 2020 tätt följt av ett beslut att nu byta ut alla lås i hela beståndet.

iLOQs unika lösning är också helt batterifri. Energin som behövs vid öppnandet skapas från rörelsen när nyckeln sätts i låset. Detta underlättar inte bara hanteringen, utan är även en stor miljöbesparing jämfört med motsvarande system med batterier. Kombinerat med ett fullt ut digitalt behörighetssystem ger det SBB full kontroll på alla lås i hela beståndet.

SBB har påbörjat bytet till iLOQ 5-serien i hela beståndet, en process som beräknas ta ett par år innan det är slutfört.

 
Den 6 maj genomförde vi ett onlineevent om digitala lås för bostadsbranschen
Se onlineeventet och hör mer om digitala låssystem inom bostadssektorn och iLOQs samarbete med SBB.

SE ONLINEEVENTET HÄR

Mer information


iLOQ i korthet

ILOQ är ett snabbväxande finskt företag som leder den tekniska revolutionen i den digitala låsbranschen. iLOQ omvandlar mekaniska lås till digital och mobil åtkomsthantering. ILOQs lösningar baseras på teknik som har utvecklats och patenterats av företaget och möjliggör elektronisk och mobil låsning utan batterier eller kablar. ILOQ ersätter mekaniska och elektromekaniska låssystem med miljövänliga lösningar som löser problemen med borttappade eller kopierade nycklar, minskar låsunderhållet och minimerar livscykelkostnaderna. www.iLOQ.com

SBB i korthet

Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB (SBB) skapar hållbara miljöer där människor vill leva, arbeta och vistas i lång tid framöver. SBB:s arbete lokalt bidrar till social, miljömässig och ekonomisk hållbar utveckling av samhället i stort genom att vara den största nordiska aktören för social infrastruktur. https://sbbnorden.se/sv/

Read also the latest posts from Nyheter