Hente hendelseslogger fra S5-låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du henter hendelseslogger fra S5-låser i iLOQ 5 Series Manager.

Det er to måter å hente hendelseslogger fra S5-låser på. Du kan bruke funksjonen Les låsens hendelseslogg på Manager med internettforbindelse for å lese låsloggene direkte til iLOQ-skyen. Alternativt kan du laste inn en leseoppgave for frakoblede logger i programmeringsnøkkelen, besøke låsene med programmeringsnøkkelen for å samle inn logger og så laste de innsamlede loggene opp til iLOQ-skyen ved å koble programmeringsnøkkelen til PC-en med en internettforbindelse.

Programmeringsnøkkelen har begrenset minne, som deles mellom låslogger og andre frakoblede programmeringsoppgaver. Antallet låshendelseslogger som kan hentes til programmeringsnøkkelens minne er avhengig av hvor mye minne som er ledig på programmeringsnøkkelen.

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Les låsens hendelseslogg.

 2. Stikk låsens programmeringskabel inn i låsen.
 3. Vent til du får bekreftelsen på den mottatte svarmeldingen i nederste høyre hjørne av Manager.
  Merk:

  Hvis programmeringsnøkkelen også har andre programmeringsoppgaver, vil disse bli utført først før hendelsesloggen hentes.

  Nå har programmeringsnøkkelen mottatt hendelsesloggen fra låsen.

 4. Fjern låsens programmeringskabel fra låsen.
 5. Om nødvendig må du gjenta denne fremgangsmåten for de neste låsene.
 6. Klikk på OK.