Nøkkeleierens arbeidsflyt

Dette avsnittet beskriver hva nøkkeleieren på et fjernt sted gjør når nøkkelen omprogrammeres.

Gå frem slik.

  1. Sett nøkkelen inn i aktiveringspunktet for nøkkelprogrammering.
  2. Nøkkelsymbolet på aktiveringspunktet for nøkkelprogrammering.
  3. Nøkkelsymbolet på aktiveringspunktet for nøkkelprogrammering blir grønt.

    Hvis nøkkelsymbolet på aktiveringspunktet for nøkkelprogrammering

    • blir rødt, har oppdateringen vært mislykket. Prøv igjen.
    • Slås av, det er ingen oppdateringsoppgave for nøkkelen på serveren.
  4. Fjern nøkkelen fra aktiveringspunktet for nøkkelprogrammering.