Lägga till fastigheter

Det här avsnittet beskriver hur du lägger till fastigheter i iLOQ S10 Låssystem.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Välj Administration > Ändra fastigheter.
 2. Bilden Ändra låssystemets fastighetsstruktur öppnas.
 3. Välj nivå på den nya fastigheten. Det kan vara antingen på grundnivån (under rotnivån, vilket visas med minustecknet) eller en av sidonivåerna i strukturträdet.
 4. Högerklicka för att markera Lägg till.
 5. Klicka på <ny> fastighet.
 6. Skriv in namnet på den nya fastigheten på raden.
  Anm: Tryck på RETUR för att bekräfta det nya namnet.
 7. Upprepa den här proceduren, om det behövs, tills alla fastigheter har lagts till i trädstrukturen.
  Tips:

  Du kan använda musen för att flytta fastigheter och deras undernivåer, från ett ställe till ett annat i trädet.

 8. Välj OK.
 9. En bekräftelse visas.
 10. Välj OK.
 11. Fastigheterna är nu redo att användas.