Flytta data till fastigheter

Det här avsnittet beskriver hur du flyttar data till en fastighet i iLOQ S10 Manager.

Anm:

Om du har skapat fastighetsstrukturen som en del av en övergripande systemdistribution behöver du inte nödvändigtvis flytta data till fastigheterna. Men om du lägger till fastigheter i ett befintligt låssystem kan du flytta befintliga data till fastigheterna.

Fortsätt enligt nedan.

 1. Öppna tabellvyn som innehåller de data du vill flytta till fastigheten, exempelvis Grunduppgifter > Visa nycklar.
 2. Välj de objekt du vill flytta.
 3. Högerklicka på objekten för att välja Ändra fastighet för <objektet>.
  Guiden Ändra fastighet öppnas.
 4. Välj Ändra val av fastighet.
 5. Om det behövs markerar du de objekt som ska flyttas.
 6. Välj Nästa.
 7. Markera den fastighet som objekten ska flyttas till.
 8. Välj Nästa.
 9. En sammanfattning visas.
 10. Välj Klar.
 11. Välj Stäng.