Ta bort fastigheter

Det här avsnittet beskriver hur du tar bort fastigheter i iLOQ S10 Låssystem.

Anm:

Du kan inte ta bort ett objekt utan att först ha tagit bort alla anslutningar som objektet har (exempelvis kan du inte ta bort en person med nycklar utan att först ha tagit bort nycklarna från personen).

Om du tar bort ett objekt tas inte händelserna för det objektet bort från händelseloggen.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Administration > Ändra fastigheter.
  2. Bilden Ändra låssystemets fastighetsstruktur öppnas.
  3. Högerklicka på nyckeln för att välja Ta bort.
  4. Välj OK.
  5. En bekräftelse visas.
  6. Välj OK.