Aktivera fastigheter

Det här avsnittet beskriver hur du aktiverar fastigheter i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Administration > Ändra låssystemets data.

  2. Välj Inställningar i området Vyer.
  3. Markera kryssrutan Fastighetsfunktionalitet aktiv.
  4. Välj Spara och stäng.
  5. En sammanfattning visas.
  6. Välj OK.
  7. Lägg till användarrättigheten Rätten att bearbeta fastigheter för önskade användare.
  8. Logga ut från iLOQ S10 Manager.
  9. Logga in på iLOQ S10 Manager.
  10. Nu kan du börja lägga till fastigheter.