Ändra fastighetsstruktur

Det här avsnittet beskriver hur du ändrar fastighetsstrukturen i iLOQ S10 Manager.

Fortsätt enligt nedan.

  1. Välj Administration > Ändra fastigheter.
  2. Bilden Ändra låssystemets fastighetsstruktur öppnas.
  3. Du kan använda musen för att flytta fastigheter med sina undernivåer från ett ställe till ett annat i trädet till önskad struktur.
  4. Välj OK.
  5. En bekräftelse visas.
  6. Välj OK.