Använda fastigheter

Det här avsnittet beskriver hur du filtrerar information efter fastighet i iLOQ S10 Manager.

Du kan välja önskad fastighet för att filtrera bort oönskad information från andra fastigheter.

Fortsätt enligt nedan.

 1. När du loggar in klickar du på pilknappen i fältet Välj fastighet.

  Figur: Välja fastighet

  Välja fastighet
 2. Välj önskad fastighet med musen.
 3. Objektet begränsas enligt den valda fastigheten.
 4. Om det behövs kan du upprepa den här proceduren tills önskad fastighetsgren är vald.
 5. Nu visas de olika vyerna data baserat på vald fastighet.
  Tips:

  Logga ut och logga in innan du ändrar fastighet för att stänga alla öppna flikar. På så sätt kommer alla öppna flikar att höra ihop med den senast valda fastigheten.

  Om den valda fastigheten för en öppen flik skiljer sig från den senast valda fastigheten visas fastigheterna i fältet Vald fastighet: i röd text.

  Figur: Fastighetskonflikter

  Fastighetskonflikter

  I det här fallet måste du stänga fliken och öppna den igen för att visa data som baseras på den senast valda fastigheten.