Legge til et nytt dashboard

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger til et nytt dashboard i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Dashboard.

 2. Velg Nytt dashboard fra rullegardinlisten i øverste venstre hjørne av skjermen.

  Det vises et dashboard som ennå ikke har noen snarveier.

 3. Gi dashboardet et navn i feltet Gi dashboardet et navn.
 4. Legg til en ny snarvei på dashboardet fra rullegardinmenyen:
  1. Velg den aktive Legg til snarveiplate uthevet med en lyseblå bakgrunn.
   Figur 1. Aktiv Legg til snarveiplate
   Aktiv Legg til snarveiplate
  2. Velg måloppgaven for snarveien.

   Du kan lete etter oppgaver ved å skrive et nøkkelord i søkefeltet. Søket er dynamisk, det vil si at det begynner å vise resultater så snart du begynner å skrive nøkkelorden.

  3. Når du har funnet og valgt den ønskede snarveien, velger du OK.

   Den valgte opptaven vises på dashboardet som inaktiv til du lagrer dashboardet.

   Figur 2. Inaktiv snarveiplate
   Inaktiv snarveiplate
 5. Valgfritt: Organisere platerekkefølgen ved å trekke platene til forskjellige steder på dashboardet.
 6. Når du har lagt til de ønskede snarveiene for oppgaver, velger du Lagre.