Endre ditt eget passord

Dette avsnittet beskriver hvordan du endrer ditt eget passord i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Administrering > Endre passord.
  2. Skriv det nye passordet ditt i feltet Nytt passord.
  3. Skriv det nye passordet ditt i feltet Nytt passord en gang til.
  4. Klikk på knappen Endre passord.