Redigere brukeres bruksrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer en brukers bruksrettigheter i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Hvis du har lagt til en bruker fra Azure Directory, kan du ikke redigere brukerinformasjonen gjennom iLOQ Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Administrering > Bla gjennom brukere.

 2. Velg brukeren.
 3. Høyreklikk på den valgte raden og velg Redigere bruksrettigheter.
  Veiviseren Rediger bruksrettigheter åpnes.
 4. Velg Rediger brukerrettigheter.
 5. Velg den ønskede programmeringsnøkkelen.

  Hvis du ikke velger en programmeringsnøkkel, redigerer du brukerens brukerrettighet når brukeren logger på uten programmeringsnøkkel. Men hvis du velger programmeringsnøkkelen, redigerer du brukerens brukerrettighet når brukeren logger på med den valgte programmeringsnøkkelen.

 6. Klikk på Neste.
 7. Rediger bruksrettigheter for brukeren.
  1. Velg Mal for brukerrettigheter, eller de individuelle brukerrettighetene som skal legges til for brukeren.
  2. Du kan styre valget av individuelle bruksrettigheter med piltastene slik:
   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.
 8. Klikk på Neste.
 9. Et bekreftelsesvindu vises.
 10. Klikk på Klar.
 11. Klikk på Lukk.