Kundnöjdhetsundersökning

iLOQ Ldt genomförde en kundundersökning mellan november och december 2020. Undersökningen genomfördes av Innolink. Totalt deltog 2 380 av iLOQs återförsäljare och slutanvändare i e-postundersökningen.

iLOQs omfattande lösningar för intelligent lås- och åtkomstkontroll har en säker och professionell leverans

Enligt respondenterna har iLOQ Ltd lyckats särskilt bra med sina säljares prestationer och leveranser. De mest framgångsrika faktorerna var nästan desamma som under 2019.

Återförsäljare Slutkunder
Tillförlitlighet och noggrannhet vid leveranser Tillförlitlighet och noggrannhet vid leveranser
Serviceinriktade och vänliga säljare  

Serviceinriktade och vänliga säljare

Kvalitet på produkter Säljarnas professionalism och expertis

Skala: 1 = har lyckats extremt dåligt …. 6 = har lyckats extremt bra

iLOQ är högt rekommenderad av återförsäljare och slutkunder

Respondenterna ser iLOQ Ltd som ett starkt och pålitligt företag och känner sig därför bekväma och självsäkra att rekommendera företaget till andra. iLOQ Ltd:s Net Promoter Scores är på mycket bra nivåer. I Innolinks jämförelsedatabas är andra företags genomsnittliga NPS 37.

Återförsäljare

 

 

Slutkunder

”Tack för att du tog dig tid att svara på vår undersökning. Din feedback är ovärderlig för att förbättra och utveckla våra produkter, tjänster och kundupplevelse,” säger CEO och President Heikki Hiltunen, iLOQ Ltd.

iLOQ i korthet
iLOQ är ett snabbväxande finskt företag som leder den tekniska revolutionen i den digitala låsbranschen. iLOQ omvandlar mekaniska lås till digitala och mobilanpassade passersystem. iLOQ-systemen bygger på tekniker som vi har utvecklat och patenterat, och som möjliggör elektroniska och mobilstyrda lås utan batterier eller kablar. iLOQ ersätter mekaniska och elektromekaniska låssystem med miljövänliga lösningar som löser problemen med borttappade och kopierade nycklar, minskar låsunderhållet och minimerar kostnaderna under livscykeln. www.iloq.com

Read also the latest posts from Nyheter