Lage individuelle tilgangsrettigheter for låser

Dette avsnittet beskriver hvordan du legger individuelle tilgangsrettigheter til låsene i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

 2. Høyreklikk på låsen du vi individuelle tilgangsrettigheter, og velg Legg til individuell adgangsrettighet.
  Veiviseren Redigering av individuelle tilgangsrettigheter åpnes.
 3. Velg Lag individuell adgangsrettighet for lås.
 4. Velg tilgangsrettighetstypen.

  Vil du ha informasjon om tilgangsrettighetstyper, kan du se avsnitt Adgangsrettigheter.

 5. Velg tilgangsrettighetens synlighet på rullegardinmenyen Tilgangsrettighetens synlighet.
 6. Klikk på Neste.
 7. Hvis du:
  • distribuerer nye låser, er alternativene:

   • Låser under planlegging – Velg Låser under planlegging hvis du vil la låsene være under planlegging, og fortsette planleggingen av låsesystemet uten for eksempel å programmere noen fysiske låser.

   • Bestille programmeringsoppgave — Velg Bestille programmeringsoppgave hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, men vil programmere låsen senere.

    Vil du ha flere opplysninger, kan du se Bestille låser.

   • Bestille og programmere låser — Velg Bestille og programmere låser:
    • Hvis du vet at låsdefinisjonene er endelige, og du vil programmere låsen med en gang.
    • For låser som ennå ikke er installert i lokalene.
  • omprogrammerer distribuerte låser, er alternativene:

 8. Klikk på Neste.
 9. Valgfritt: Hvis du velger Bestill og send eller S50 låser, velger du om du skal sende oppgavene til alle nøkler eller bare til utvalgte nøkler.
 10. Valgfritt: Klikk på Neste.
 11. Et sammendragsvindu vises.