Slette maler for brukerrettigheter

Dette avsnittet beskriver hvordan du sletter en mal for brukerrettigheter i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Administrering > Bla gjennom brukere.

  2. Høyreklikk på en bruker og velg Redigere bruksrettigheter.
  3. Veiviseren Rediger bruksrettigheter åpnes.
  4. Velg Redigere bruksrettigheter.
  5. Velg programmeringsnøkkelen til brukeren.
  6. Velg malen for brukerrettigheter som du vil slette fra rullegardinmenyen Mal for brukerrettighet.
  7. Velg Slett i øvre høyre hjørne av skjermbildet.
  8. Malen for brukerrettigheter er nå slettet.