Bla igjennom tidsprofiler

Dette avsnittet beskriver hvordan du blar gjennom tidsprofiler i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Bla igjennom tidsprofiler.

 2. Tidsprofilene vises i rutenettvisningen.

  Kolonnene er:

  • Beskrivelse — Denne kolonnen viser beskrivelsen av tidsprofilen.

  • Tidsprofilens navn — Denne kolonnen viser navnet på tidsprofilen.

  • Eiendom — Denne kolonnen viser eiendommen som tidsprofilen tilhører.

  • Sone — Denne kolonnen viser sonen som tidsprofilen tilhører.

  • Type — Denne kolonnen viser type tidsprofil.