Områder for brukergrensesnitt

iLOQ 5 Series Manager-brukergrensesnittet er avbildet på figuren nedenfor.

Figur 1. iLOQ 5 Series Manager Brukergrensesnitt
iLOQ 5 Series Manager Brukergrensesnitt

Brukergrensesnittområdene er:

 1. Hovedkategorier — Brukergrensesnittet er delt i fire hovedkategorier:

  • Grunnleggende data — Hovedkategorien Grunnleggende data brukes til å administrere de vanligste objektene i systemet, som f.eks. Låser, nøkler og personer.

  • Tilleggsopplysninger — Hovedkategorien Tilleggsopplysninger brukes til å administrere tilgangsrettigheter, personroller og rapporter i systemet.

  • Administrering — Hovedkategorien Administrering brukes til å utføre administrative oppgaver for systemet.

  • Hjelp — Hovedkategorien Hjelp viser brukerhåndboken og diverse informasjon om systemet.

  Du kan ikke lukke hovedkategoriene.

 2. BåndBåndet viser forskjellige verktøy for administrasjon av systemet. Hver Hovedkategori har et eget sett med verktøy.

  Tips:

  Knappeetikettene forsvinner hvis du endrer størrelsen på vinduet og gjør det mindre. For å se tipsene fra etikettverktøyet plasserer du markøren over knappen.

 3. KategorierKategorier viser sidene du nettopp har åpnet som kategorier.

  Du kan lukke kategoriene ved å velge kategorien og klikke på Lukk-ikonet på høyre side av kategorilinjen.

 4. RutenettRutenett viser en liste med objekter for den valgte visningen når du blader. Hvis du for eksempel har valgt Administrering > Bla gjennom Tokens, viser Rutenett listen med tokener i systemet.

 5. Visninger — Området Visninger har tre alternativer:

  • Standardvisning — Hvis du velger Standardvisning, vises den aktuelle visningen i standardvisningen.

  • Egen visning — Hvis du velger Egen visning, vises den aktuelle visningen slik du har definert at skal vises. Kolonnerekkefølgen kan for eksempel være annerledes enn i Standardvisningen. Vil du ha flere opplysninger, kan du se avsnitt Lagre din egen visning.

  • Utskriftsvisning — Hvis du velger Utskriftsvisning, vises den aktuelle visningen slik du har definert at skal vises for formål som utskrift eller eksport. Kolonnerekkefølgen kan for eksempel være annerledes enn i Standardvisningen. Vil du ha flere opplysninger, kan du se avsnitt Lagre utskriftsvisningen.

  Merk:

  Innholdet i området Visninger kan endre seg i henhold til den valgte funksjonen. Hvis du for eksempel blar gjennom plantegninger, lister området Visninger opp plantegningene i systemet. Noen rutenett mangler visningsområde.

 6. StatuslinjeStatuslinjen viser informasjon om systemets status slik.

  • Serverforbindelsens statusServerforbindelsens status er enten eller Av. På eksempelfiguren er serverforbindelsen .

  • Aktivt låssystemAktivt låssystem viser låssystemet du er logget inn på.

  • Programmeringsnøkkelikon — Programmeringsnøkkelikonet viser programmeringsnøkkelens koblingsstatus. Fargekodene er:

   • Grønn — Programmeringsnøkkel er tilkoblet.

   • Grå — Programmeringsnøkkel er frakoblet.

  • Låsikon — Låsikon viser låsens status. Fargekodene er:

   • Blå — Låsen er programmert i dette systemet.

   • Grå — Låsen er tom. Låsen kan programmeres til dette systemet.

   • Rød — Låsen hører til et annet låssystem og kan ikke brukes i dette låssystemet.

  • Nøkkelikon — Nøkkelikonet viser nøkkelens status. Fargekodene er:

   • Grønn — En nøkkel programmert i dette systemet er stukket inn.

   • Grå — Nøkkelen du har stukket inn, er tom. Nøkkelen kan programmeres til dette systemet.

   • Rød — Nøkkel hører til et annet låssystem og kan ikke brukes i dette låssystemet.