Flytte objekter til soner

Dette avsnittet beskriver hvordan objekter, slik som låser, nøkler, personer og adgangsrettigheter, flyttes til soner i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Det er anbefalt å designe sonestrukturen allerede på utviklingsstadiet. På denne måten kan objekter programmeres direkte i de egnede sonene.

Hvis du aktiverer soner i ettertid og ønsker å dele nøklene som du allerede har programmert og låser på ulike soner, må nøklene og låsene programmeres på nytt for å bruke de nye sonevalgene.

Dette eksemplet dekker låser, men det samme prinsippet gjelder også for andre objekter.

Gå frem slik.

 1. Åpne siden med objektene du vil flytte til soner, for eksempel Tilleggsopplysninger > Bla gjennom låser.
 2. Velg objektene som skal flyttes.
 3. Høyreklikk på objektene, og velg Endre sone for <object>.
  Veiviseren Endre sone for <object> åpnes.
 4. Klikk på Rediger sonevalg.
 5. Velg objektene som skal flyttes hvis nødvendig.
 6. Klikk på Neste.
 7. Velg sonen du ønsker å flytte objektene til.
 8. Klikk på Neste.
 9. Et sammendragsvindu vises.
 10. Klikk på Klar.
 11. Klikk på Lukk.