Vise egenskaper for kalenderkontrollerte dører

Dette avsnittet beskriver hvordan du viser egenskapene til en kalenderkontrollert dør i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

 1. Velg Tilleggsopplysninger > Kalenderkontrollerte dører.
 2. Høyreklikk på den valgte døren og velg Egenskaper.

  Kategoriene er:

  • Grunnleggende informasjon — Feltene er:

   • Nettverksmodulens navn — Dette feltet viser navnet på nettverksmodulen som dørmodulen er koblet til.

   • Dørens navn — Navnet på den kalenderkontrollerte døren.

   • Relénummer — Nummeret på utgangsreleet som denne kalenderkontrollerte døren kontrollerer.

   • Dørmodulens serienummer — Serienummeret til dørmodulen.

   • Informasjonen nedenfor viser til informasjon om låsen hvis dørmodulen er programmert som en lås, og den kontrollerer samme relé som kalenderen.

    • Plassering — Denne kolonnen viser informasjon om låsens plassering.

    • Lås til — Denne kolonnen viser informasjon om hva låsen går til.

    • Låsmodulens serienummer — Låsens serienummer, det vil si dørmodulens.

   • Relétype — Denne verdien er alltid Relé.

  • Kalendere — Denne kategorien viser kalendrene tilknyttet for å kontrollere døren. Kolonnene er:

   • Kalenderens navn — Navnet på kalendrene tilknyttet for å kontrollere døren.

   • Beskrivelse — Beskrivelsene av de tilknyttende kalenderne som kontrollerer døren.

   • Type — Denne kolonnen viser kalendertypen . Se Kalenderkontrollerte dører.

   • Eiendom — Denne fanen inneholder eiendommen for kalenderen.

   • Sone — Denne fanen inneholder sonen for kalenderen.

  • Låsen — Denne kategorien inneholder informasjon om låsen hvis dørmodulen er programmert som en lås. Se Bla gjennom låser.

  • Dørens hendelseslogg — Denne kategorien viser hendelsesloggen for det kalenderkontrollerte dørreleet. Kolonnene er:

   • Register — Det konsekutive hendelsesnummeret. De mulige registernumrene for logghendelsene viser til hendelsesnumrene i låsens hendelseslogg.

   • Tidspunkt — Tidspunktet da hendelsen fant sted.

   • Hendelsestype — Typen hendelse.

   • Varighet — Kalenderkontrollens varighet.

   • Kilde — Den kontrollerende kilden, som f.eks. et kalendernavn eller låsens plassering.