Gjøre skjulte låser synlige

Dette avsnittet beskriver hvordan du gjør skjulte låser synlige i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom låser.

  2. Høyreklikk på rutenettvisningen og velg Vis > Vis kun skjulte.
  3. Velg den eller de skjulte låsene du ønsker å reaktivere.
  4. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
  5. Høyreklikk på en av de valgte låsene og velg Reaktivere lås.
  6. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.
  7. Systemet spør om du vil lagre endringene. Klikk på Ja.
  8. For å returnere til den opprinnelige visningen velger du Vis > Vis kun skjulte igjen.