Redigere tidsprofiler for nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du redigerer nøkkeltidsgrenser i iLOQ 5 Series Manager.

Merk:

Obligatoriske felt er markert med en asterisk (*).

Gå frem slik.

 1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

 2. Velg den ønskede nøkkelen.
 3. Høyreklikk for å velge Redigere tidsbegrensninger.
  Veiviseren Rediger nøkkelens tidsprofiler er åpnet.
 4. Velg Rediger nøkkelens tidsprofiler.
 5. Definer nøkkelens gyldighet og tidsprofiler.

  Alternativene er:

  • Startdato — Denne verdien definerer startdatoen og starttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen blir operativ på dette tidspunktet.

  • Sluttdato — Denne verdien definerer sluttdatoen og sluttidspunktet for nøkkelens gyldighet, det vil si at nøkkelen slutter å være operativ på dette tidspunktet.

  • Automatisk fornyelse av sluttdato i bruk — Se Aktivere automatisk sluttdatofornyelse for S5-nøkler og S50-nøkkelfober.

  • Tidsprofiler ikke i bruk — Hvis du velger denne radioknappen, bruker nøkkelen ikke noen tidsprofiler.

  • Velg tidsprofiler for nøkkelen — Hvis du velger denne radioknappen, bruker nøkkelen tidsprofiler.

   Velg de ønskede tidsprofilene i listen til venstre.

   Du kan styre valget av tidsprofiler med piltastene slik:

   • — Klikk på knappen Høyrepiler for å flytte alle elementer til listen.
   • — Klikk på knappen Høyrepil for å flytte de(t) valgte elementet/ne til listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepil for å fjerne de(t) valgte elementet/ne fra listen.
   • — Klikk på knappen Venstrepiler for å fjerne alle elementer fra listen.

   Hvis du har valgt:

   • en fast tidsprofil, kan du se innholdet i området til høyre.

   • en redigerbar tidsprofil, kan du se og redigere innholdet for denne spesielle nøkkelen i området til høyre.

 6. Klikk på Neste.
 7. Klikk på Neste.
 8. Et sammendragsvindu vises.