Skjule nøkler

Dette avsnittet beskriver hvordan du skjuler nøkler i iLOQ 5 Series Manager.

Gå frem slik.

  1. Velg Grunnleggende data > Bla gjennom nøkler.

  2. Velg de nøklene du vil skjule.
  3. Velg Endre > Redigeringsmodus for å aktivere redigeringsmodus.
  4. Høyreklikk på en av de valgte låsene og velg Skjule nøkkel på liste.
  5. Et bekreftelsesvindu vises.
  6. Klikk på Ja.
  7. Velg Endre > Redigeringsmodus for å deaktivere redigeringsmodusen.
  8. Systemet spør om du vil lagre endringene. Klikk på Ja.